ODG ACLIF PAR OTIGNÎ PAL FURLAN STES TRATAMENT IN RAI DAL LADIN

ODG ACLIF PAR OTIGNÎ PAL FURLAN STES TRATAMENT IN RAI DAL LADIN

Il president Maurmair al à tratât lis liniis di azion pal an a vignì e al à dât il benvignût a 5 gnûfs Comuns che a puartin a 132 lis aministrazions rapresentadis de Assemblee La Comunitât linguistiche furlane (Aclif), dade adun vuê in sale Aiaç a Udin, e à aprovât un...
ASSEMBLEE ANUÂL ACLIF A UDIN IN SALE AJACE

ASSEMBLEE ANUÂL ACLIF A UDIN IN SALE AJACE

Si tignarà, vinars ai 11 di Jugn aes 17.30 in sale Aiaçe a Udin la Assemblee anuâl de Comunitât linguistiche furlane stade da cjâf di Markus Maurmair. Tancj i temis in discussion al ordin dal dì: de cjapade di at de adesion di gnûfs Comuns, ae relazion su la ativitât...